Vad är CSRD?

CSRD syftar till att öka jämförbarheten, kvaliteten och transparensen i hållbarhetsrapporter samt bolagsstyrning. Det ersätter nuvarande EU-direktiv (NFRD) och årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering. CSRD innebär att företag i EU nu rapporterar enligt en gemensam standard, ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Vad betyder det i praktiken?

Företag måste i och med införandet av CSRD redovisa både hur företaget påverkar människa och miljö, och hur omvärlden nu och över tid kommer påverka företaget finansiellt. Detta innebär högre krav på dokumentation kring bland annat miljöpåverkan. Företag som ännu inte omfattas av CSRD kan med fördel redan nu börja se över sina rutiner kring inköp och hantering av dokumentation.

Rådgivning för hållbara inköpsbeslut

Våra projektledare på Prendo kan hjälpa till att guida er till val av produkter och leverantörer som kan tillhandahålla den dokumentation som ni behöver enligt de nya kraven. Vi arbetar nära er för att säkerställa att alla inköp är både hållbara och kostnadseffektiva.Karlstad

Prendo AB
Regnvindsgatan 17
652 21 KARLSTAD
Växel: 054-770 33 00

Malmö

Prendo AB
Hans Michelsensgatan 2 B
211 20 MALMÖ
Växel: 040-615 10 30

Nyköping

Prendo AB
Brukslagarvägen 5
611 31 NYKÖPING
Växel: 0155-20 03 40

Stockholm

Prendo AB
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm
Växel: 08-120 161 00Här är datumen att ha koll på:

Arbetet med CSRD handlar inte bara om att uppfylla krav, utan det ger också möjlighet att granska företagets risker och möjligheter. Nu när de första, stora företagen börjar rapportera enligt CSRD, ökar också förväntningarna på deras leverantörer. Därför rekommenderar vi våra företagskunder att tänka framåt och integrera hållbarhet i sina strategiska beslut, när det kommer till inköp av produkter.


viktiga datum för csrd

FÖRETAGSGÅVOR

Dags för den årliga påsk-, sommar- eller julgåvan? Vi har ett stort sortiment av produkter lämpliga som företagsgåvor. Se hela utbudet på länken nedan, eller kontakta oss så hjälper vi till att hitta de rätta gåvorna som dessutom kommer med rätt dokumentation för CSRD-deklarationen!

PROFILPRODUKTER

Med profilprodukter skapas en stark gemenskap i företaget och en starkare företagsprofil. Använd länken nedan för att se hela sortimentet eller kontakta oss så guidar vi dig till hållbara produkter som är lämpliga även ur ett CSRD-perpektiv!

PRESENTREKLAM

På Prendo erbjuder vi ett stort sortiment av profilreklam och presentreklam med tryck! Använd länken nedan för att se hela sortimentet eller kontakta oss så kan vi tillsammans ta fram ett sortiment som passar företaget och som dessutom är väldokumenterade inför CSRD!